Asuvatko paljon tienaavat lähellä toisiaan? Miten tulot jakautuvat alueittain? Otetaanpa Tilastokeskuksen avoin  demografia-aineisto Paavo esiin ja tehdään teemakartta, joka vastaa kysymyksiin. Tarkkaan ottaen tehdään kartta, jossa värisävyt kuvaavat kunkin postinumeroalueen mediaanituloja.

Paavosta löytyy jokaiselle postinumeroalueelle mediaanituloa kuvaava luku, pois lukien tietosuojatut postinumeroalueet, joissa asuu liian vähän henkilöitä.

”Mediaanitulot(€) saadaan, kun 18 vuotta täyttäneet asukkaat asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulonsaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa.” Tilastokeskus, Paavoaineisto

ArcGIS.comin kartantekotyökalussa Paavo-karttatason saa kutsuttua kartalle klikkaamalla Add-nappia, ja sieltä etsimällä Paavo-hakusanalla. ArcGIS Onlinesta löytyy ainakin Paavo 2016 – Postinumeroalueittainen avoin tieto niminen aineisto.

Filtteröidään ensin aineistosta tietosuojatut postinumeroalueet pois. Filter-toiminto löytyy karttatason alta suppilokuvakkeesta.

tulot3.png
Suodatus käynnistyy suppiloa klikkaamalla

Sitten kerrotaan, että halutaan suodattaa kaikki postinumeroalueet pois, joissa mediaanitulot ovat pienempiä kuin nolla. Tietosuojatut alueet ovat aineistossa nimittäin aina arvolla -1.

tulot4
Mediaanitulot ovat Paavoaineistossa koodilla hr_mtu (Tottakai 🙂 )

Kas niin. Siirrytään visualisoimaan karttatasoa. Sitä pääsee tekemään klikkaamalla ikonia, jossa on pieniä geometrisiä kuvioita.

tulot2
Valmiina visualisoimaan! Klikataan ikonia, jossa on ympyrä, kolmio ja neliö.

Visualisointityökalu avautuu, ja ykköskohdassa valitaan pudotusvalikosta hr_mtu, jotta saadaan väriteltyä karttaa nimenomaan mediaanitulojen mukaan. Smart Mapping aktivoituu ja vaihtaa värisävyt automaattisesti.

tulot5
Tältä näyttää, kun karttatason ilmettä ryhdytään muokkaamaan

Klikataan kakkoskohdan Options-nappia, ja sieltä päästään katsomaan muuttujan arvojen jakautumista tarkemmin, sekä vaikuttamaan visualisointisääntöihin.

tulot6
Työkalun avulla näkee kätevästi miltä jakauma näyttää.

Oletusvaihtoehtona työkalu tarjoaa High to Low-teemaa, mutta sitä pystyy vaihtamaan. Pyörittelin aineistoa hiukan, ja alla esimerkkejä visualisointivaihtoehdoista.

Tässä kartan tekijällä on luonnollisesti suuri valta ja vastuu miten värinsä säätää. Itse päädyin luokittelemaan aineiston kymmeneen kvantiiliin,  jotta karttaan saisi ilmaisuvoimaa ja erottelukykyä myös pääkaupunkiseudun sisällä. Pyöristin luokkavälit lähimpään tuhanteen, jotta karttaa olisi helpompi lukea. Miten itse olisit luokitellut ja visualisoinut ja miksi?

tulot11
Lopputuloksessa on mukaan lisätty myös tunnustekstit helpottamaan kartan käyttäjää.

Tältä näyttää lopputulos. Karkeasti voisi ainakin todeta, että läntisellä pääkaupunkiseudulla mediaanitulot ovat korkeammat kuin itäisellä pääkaupunkiseudulla. Mahdollisuus lisätä tunnustekstit jokaiselle postinumeroalueelle on loistava, ja se helpottaa kartan käyttämistä ja tulkintaa kovasti!

Täältä löytyy interkatiivinen versio kartasta klikkailtavaksi.

t.Antti