Aineistot

Kaikenkattava hakupaikka: https://www.avoindata.fi
-Kattava hakukone kaikkeen julkishallinnon julkaisemaan avoimeen dataan. Täältä löytyy mahdollisuus rajata hakuja kattamaan vain paikkatietoaineistot

Suomen ympäristökeskus: http://www.syke.fi/avointieto
-Esim: tulva, maankäyttö, maakuntakaava, valuma-alue, pohjavesi

Geologian tutkimuskeskus: http://www.gtk.fi/tietopalvelut/
-Esim: kallioperä, maaperä, turve

Tilastokeskus: https://www.stat.fi/org/avoindata/index.html
-Esim: väestö, demografia, postinumeroalueet

Liikennevirasto: http://www.liikennevirasto.fi/avoindata
-Esim: tieverkko, liikennemäärät

Maanmittauslaitos: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/aineistoluettelo
-Esim: ilmakuva, taustakartta, maastokartta, korkeuskäyrät, kunnat, maakunnat

HSL: http://data.hslhrt.opendata.arcgis.com/
-Esim: nousijamäärät, liityntäpysäköinnit

HSY: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/default.aspx
-Esim: rakennusluvat, ilmanlaatu

Helsinki Region Infoshare: http://www.hri.fi/fi/
-Esim: helsingin rakennukset, vantaan asemakaava

Väestörekisterikeskus: https://www.avoindata.fi/data/fi/organization/vaestorekisterikeskus
-Esim: rakennusten osoitetiedot

Helsingin kaupunki: http://ptp.hel.fi/avoindata/
-Esim: Helsingin kaupungin avoimet paikkatietoaineistot

Espoo: http://kartat.espoo.fi/documents/Karttatuotanto/avoindata/
-Esim: Espoon kaupungin paikkatietorajapinnat

Vantaa: http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/avoin_data
-Esim: Vantaan kaupungin avoin data

Turku: https://www.turku.fi/turku-tieto/kartat-ja-paikkatieto/karttapalveluiden-rajapinnat
-Esim: Turun kaupungin paikkatietorajapinnat

Tampere: http://opendata.navici.com/tampere/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities
-Esim: Tampereen kaupungin paikkatietorajapinta

Oulu: http://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/avoin-data-aineisto
-Esim: Oulun kaupungin avoimet aineistot

Jyväskylä: http://kartta.jkl.fi/TeklaOGCWeb/WMS.ashx?request=getcapabilities
-Esim: Jyväskylän kaupungin avoin paikkatietorajapinta

KAPSI: http://kartat.kapsi.fi/
-Esim: maanmittauslaitoksen aineistot

Teelmo: https://github.com/teelmo/geodata
-Esim: Yleisiä käyttökelpoisia raja-aineistoja

aineistot.esri.fi: http://aineistot.esri.fi
-Esim: Aineistoja helposti ArcGIS-käyttäjille

 

Ohjeita

ArcGIS ohjeet, Esrin sivusto: http://resources.arcgis.com/en/help/

ArcGIS Online, lyhyitä ohjevideoita: http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/videos.htm

ArcGIS Pro asennusohje (Suomeksi, Esri Finland Oy): http://www.esri.fi/~/media/esri-finland/ohjeet/ArcGISProAsennusohje

MyEsri käyttöönotto (Suomeksi, Esri Finland Oy) : http://www.esri.fi/tuki/asennusohjeet/dokumentit/myesriohje

ArcGIS Online-tilin aktivointi: https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/reference/activate-subscription.htm

ArcGIS for Desktopin asennus: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/get-started/installation-guide/installing-on-your-computer.htm

Konekohtainen ArcGIS for Desktop asennusohje (Suomeksi, Esri Finland Oy): http://www.esri.fi/~/media/esri-finland/pdf/Desktop_konekohtainen_asennus_ja_rekisterointi_v06.pdf?la=fi-FI

Kelluva ArcGIS for Desktop asennusohje (Suomeksi, Esri Finland Oy): http://www.esri.fi/~/media/esri-finland/pdf/Desktop_kelluvan_lisenssoinnin_kayttoonotto_v06.pdf?la=fi-FI