Mistä löytyy Suomen korkeakoulutetut ja miten kouluttaneisuus jakautuu ympäri maata? Jakautuuko se tasaisesti, vai löytyykö korkeasti koulutettuja suurten kaupunkien ympäriltä? Kiehtova kysymys, joten yritetäänpä löytää siihen edes osittainen vastaus hyödyntämällä saatavilla olevaa avointa tilastollista demografiadataa. Tässä kirjoituksessa käytettyä menetelmää voisi yhtä hyvin soveltaa vaikka eri asiakassegmenttien maantieteellisen jakautumisen selvittämiseksi, jos sellaista dataa olisi saatavilla.

Tilastokeskus julkaisee ”Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto” nimellä kulkevaa demografiapakettia, joka sisältää Suomen jokaiselta postinumeroalueelta kattavan joukon tilastotietoja. Sieltä löytyy myös dataa koulutusasteesta, joten pureskellaan sitä!

koulutus0

Siirrytään ArcGIS.comiin, ja etsitään sieltä samainen Paavo-aineisto. Se löytyy sieltä valmiina kaikkien käytettäväksi! (Hyödynsin Tilastokeskuksen WFS-latauspalvelua, latasin aineiston sieltä .shp-muodossa ja loin siitä Feature Servicen ArcGIS Online-tililleni.)

koulutus2

Näin lisätään Paavoaineisto kartalle: Klikkasin Add-nappia, ja sieltä Search for Layers, ja kirjoitin hakukenttään Paavo, ja painoin Go-nappia.

koulutus3

Paavoaineisto ilmestyi eteeni sinisenä, ja postinumeroaluetta klikkaamalla löytyi tarkkaa tietoa kyseisen alueen väestön tunnusluvuista.

Datasta käy ilmi, että kuhunkin postinumeroalueeseen on tallennettu jokaista koulutusastetta edustavien asukkaiden lukumäärä. Esimerkiksi Otaniemen luvut ovat seuraavat käyttäen Tilastokeskuksen semikryptistä muuttujien nimeämistä:

ko_perus    551
ko_yliop    1,913
ko_ammat    158
ko_al_kork    489
ko_yl_kork    487

ArcGIS:stä löytyy kätevästi Smart Mapping toiminnallisuuden alta visualisointityökalu nimeltä Predominant Categories, joka laskee automaattisesti sille annetuista muuttujista jokaiselle alueelle voittajan ja värittää alueen sille kuuluvalla värillä. Lisäksi värin tummuusaste määräytyy voittajamuuttujan vahvuuden mukaan.

Temppu tehdään siten, että siirrytään karttatason visualisointityökaluun ensin.

koulutus4Sieltä valitaan 1-kohdan alasvetovalikosta ensimmäinen tarkasteltava muuttuja. Tässä tapauksessa kaikki jotka ovat käyneet vain peruskoulun.koulutus5Sitten 1-kohdasta Add attributea klikkaamalla lisätään toinen tarkasteltava muuttuja.  Tässä kohtaa valittiin kaikki, jotka ovat päättäneet opintiensä ammattikouluun. Smart Mapping-toiminto visualisoi karttatason kahta muuttujaa vertailevalla kasvavan pallon ja tummentuvan värisävyn yhdistelmällä. Klikataan 2-kohdan Predominant Category-vaihtoehtoa, jolloin visualisointityyli muuttuu, ja kartta alkaa kertoa hallitsevista koulutusasteista postinumeroalueittain.koulutus6On aika lisätä loput muuttujat soppaan ja samalla ihmetellä, kuinka koulutuksen maantieteelliset keskittymät alkavat paljastua!koulutus7Vaihdan vielä oletusvärit toisistaan paremmin erottuviksi iloisen räikeiksi väreiksi, ja koulutusastekartan ensimmäinen versio alkaa olla valmis!koulutus9

Kartasta käy ilmi, että pääkaupunkiseudulla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden ryhmä (Vihreä väri) hallitsee Tapiolan nurkilla, Lauttasaaressa, ja kantakaupungissa. Otaniemestä ja Jätkäsaaresta löytyy ylioppilaiden alueet, ja muuten ammattikoulun käyneet hallitsevat.

Mutta miltä loppu Suomi näyttää?

koulutus11

Loppu Suomea hallitsevat yksinomaan ammattikoulun käyneet ja peruskoulun käyneet. On jopa yllättävää, että vain pääkaupunkiseudulta löytyy alueita, joissa ylemmän korkeakoulun käyneet ovat enemmistönä.

Tässä linkki interaktiiviseen karttaan!

Advertisement