Kahlatessani avoimen datan tarjontaa osui silmiini varsin kiinnostava tapaus! Helsingin kaupunki avasi koeluontoisesti datasetin pysäköintipaikkojen lukumäärästä Etelä-Helsingissä. Mielestäni Helsingissä on lähes poikkeuksetta vaikea löytää parkkipaikkaa kadun varresta riippumatta kaupunginosasta, mutta mitä sanoo data? Ehkä mielipiteeni on värittynyt vain siksi, etten ole kauhean vahva taskuparkkeerauksen suorittaja. Seuraavassa pysäköintianalyysi, jossa selvitän alueellisesti pysäköintipaikkojen lukumäärän suhteessa asukaslukuun.

Mainittakoon alkuun vielä, ennen kuin luette pidemmälle, että datan avauksen yhteydessä Helsinki kertoo että:  ”Aineistoa ei tällä hetkellä päivitetä. Aineistossa on virheitä, joiden perusteella kukaan eikä missään tilanteessa voi käyttää tätä aineistoa edes ohjeellisena pysäköintitietona. Tämä aineisto on ainoastaan pilottikäyttöä ja testauksia varten eikä sitä tule käyttää missään tuotantoversioissa / -sovelluksissa. Tähän aineistoon ei voi vedota missään oikeustoimissa eikä kenenkään toimesta.

Näin ollen seuraava pätkäkin on siis vain hieno esimerkki paikkatietoanalyysista, jolla edeltävän lauseen mukaan on hyvin heikko totuusarvo. Katsotaanpa kuitenkin, miltä tulokset näyttävät, niin voimme yhdessä pohtia kannattaisiko tällainen harjoitus suorittaa uudestaan, kun pysäköintipaikkadatakin on luotettavampaa.

pysakointi8
Pysäköintianalyysi interaktiivisena karttana

Avoin data, jota analyysissa on käytetty löytyy näistä lähteistä:

Pysäköintialueet (Helsinki)

Väestötietoruudukko (HSY)

Analyysin tarkempi kuvaus

Lyhykäisyydessään analyysissa otettiin pysäköintialuemonikulmiot, muutettiin ne pisteiksi, jotka liitettiin väestötietoruudukon ruutuihin, samalla summaten pysäköintipaikkojen lukumäärän. Sitten laskettiin pysäköintipaikkojen ja asukasluvun suhde, josta kullekin ruudulle saatiin tunnusluku, joka kertoo kuinka monta parkkipaikkaa ruudussa on kullekin ruudussa asuvaa asukasta kohden.

Pysäköintidata näyttää tältä kun sen avaa

pysakointi2.JPG
Pysäköintidata koostuu pienistä monikulmioista

Väestötietoruudukosta löytyi asukkaiden lukumäärä 250m x 250m ruuduissa, ja halusin laskea pysäköintipaikkojen lukumäärän jokaiseen ruutuun. Tätä varten muunsin pysäköintimonikulmiot pisteiksi, siten että yhtä pysäköintimonikulmiota vastaa yksi piste. (Aika vaikea avata tekstillä tätä, joten pari selventävää kuvaa alla)

pysakointi3.JPG
Pysäköintialueet muutettiin pisteiksi, jolloin kukin pysäköintialue saatiin yhdistettyä yhteen ruutuun. 
pysakointi4.JPG
Pysäköintipisteet ja väestötietoruudukko

Kukin pysäköintipiste sisältää tässä vaiheessa siis tiedon pysäköintipaikkojen lukumäärästää. Seuraavaksi summasin kunkin ruudun sisällä olevien pysäköintipaikkojen määrän ja kiinnitin saadun arvon ruutuun. Sitten laskin kullekin ruudulle suhdeluvun pysäköintipaikkojen lukumäärä / asukkaiden lukumäärä.

pysakointi5.JPG
Ruudun tummuus kertoo siitä, että pysäköintipaikkoja on paljon suhteessa ruudussa asuvaan väestöön.

Halusin testata vielä, olisiko inhimillisempää tarkastella lopputulosta siten, että kukin ruudussa oleva rakennus saisi ruudun perusteella värin.

pysakointi6.JPG
Ensin nappasin Helsingin rakennukset (Nekin avointa dataa) ruutujen päälle
pysakointi7.JPG
Pysäköintipaikat / Asukasmäärä visualisoituna rakennuksien avulla. Tästä ymmärtää jo paremmin ilmiötä, koska rakennuksien avulla hahmottaa kaupunginosia

Lopulta paras ratkaisu on tuoda data interaktiivisesti tarkasteltavaksi, joten nappasin lopputulokseni, ja työnsin sen ArcGIS Onlineen, ja tein siitä sovelluksen. Tässä se on iloksenne:

pysakointi8
Interaktiivinen kartta

Tässä linkki karttaan

Mukavia paikkatieto- ja parkkeeraushetkiä!

t.Antti

Advertisement