Kyllähän sitä kartalla esitettävillä asioilla labelit pitää olla, eikö vaan! Näin se tehdään.

Tunnustekstien eli labeleiden lisääminen kartalle ArcGIS Onlinessa lähtee liikkeelle karttatason vierestä löytyvän kolmen pienen pisteen klikkaamisesta.

tunnustekstit2Sieltä avautuu valikko, josta löytyy Create Labels / Manage Labels kohta, jota klikkaamalla pääsee määrittämään tunnustekstit kyseisen karttatason kohteille.

Label Features-valikossa määritetään mitä tunnustekstinä näytetään, minkä kokoisena ja värisenä se esiintyy sekä miten tunnusteksti asemoituu suhteessa kohteeseen. Tunnustekstiksi voi kirjoittaa itse muuttumattomia asioita, ja sen lisäksi kohteiden ominaisuustietoja voi käyttää tunnustekstin elementteinä.tunnustekstit3Tässä esimerkissä karttatasoni kuvaa kouluja ja pallon suuruus kunkin koulun oppilasmäärää. Tunnustekstiksi valitsin valikosta koulun nimen ja koulun rakennusvuoden. Eli: {Koulun_nimi}: {Koulurakennuksen_rakennusvuosi}tunnustekstit4Kasvatin hiukan fonttikokoa ja lisäsin mustan Halo-efektin valkoiselle tekstille. Asemoin tekstin kohteen alapuolelle ja valmista tuli.

ArcGIS Onlinen tunnustekstityökalu on perusominaisuuksiltaan riittävä, muttei yllä ArcGIS Pron ja ArcMapin ominaisuuksiin. Kun karttaa zoomaa kauemmas, niin AGOL osaa automaattisesti hävittää toisiaan leikkaavat tunnustekstit, mutta hienommat tekstien siirtely, priorisointi yms algoritmit puuttuvat. Toivottavasti tulevaisuudessa toiminnallisuuksien kirjo kasvaa.

t.Antti

Advertisement